W chwili obecnej Stava nie przekazuje Twoich danych osobowych poza obszar EOG.